Leter du etter dine egne helseopplysninger?

For innsyn i egne helseopplysninger gå til Helsenorge. I tjenesten Helseregistre (helsenorge.no) finner du informasjon om dine rettigheter og opplysninger registerert om deg i norske helseregistre.

Innvandrerundersøkelsen i Oslo (Innvandrer-HUBRO)

Over 3 700 personer fra fem ulike innvandrergrupper deltok i helseunderundersøkelsen, gjennomført i Oslo 2002. Det ble samlet inn opplysninger og biomateriale. Hovedfokus var på diabetes og hjerte- og karsykdommer. 

Undersøkelsen var en videreføring av Helseundersøkelsen i Oslo (HUBRO) og ble gjennomført etter samme mal. 

Innhold i Innvandrer-HUBRO

Deltakerne fylte ut spørreskjema og gjennomgikk en helseundersøkelse med blodprøvetaking og måling av høyde, vekt, hofte/livvidde og blodtrykk. Blodprøvene er blant annet analysert for kolesterol, HDL-kolesterol, triglyserider, glukose og vitamin D

I tillegg til informasjon knyttet til diabetes og hjerte- og karsykdommer, ble det innhentet informasjon om en rekke andre forhold, som for eksempel:

 • muskel- skjelettplager
 • psykisk helse
 • bruk av helsetjenester
 • kosthold
 • røyking
 • bruk av medisiner 

Undersøkelsen omfatter fem av de største innvandrergruppene i Oslo, det vil si personer født i:

 • Tyrkia
 • Iran
 • Pakistan
 • Sri Lanka
 • Vietnam

Tilgang til data og biomateriale

Du kan søke om tilgang til opplysninger og biomateriale fra helseundersøkelsen med søknadsskjemaet for personidentifiserbare data på helsedata.no.

Folkehelseinstituttet (FHI) er dataansvarlig og behandler søknaden. Vi anbefaler at du tar kontakt med FHI før du starter søkeprosessen.

Krav til søknaden

Hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningen til og hvordan du skal behandle dem. Videre veiledning om søknadsprosessen og krav til søknaden finner du her.

For å få tilgang til data må vilkårene for behandling av personopplysninger i Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser (lovdata.no) være oppfylt.

Kontakt