Dødsårsaksregisteret (DÅR)

Dødsårsaksregisteret inneholder opplysninger om dødsfall og dødsårsaker i Norge fra 1951 og frem til i dag. Dødsårsaksregisteret er en viktig kilde til informasjon om helsetilstanden og dødeligheten i befolkningen, og endringer i dødsårsaker over tid. 

Dødsårsaksregisteret inneholder opplysninger om

  • personer som befinner seg i Norge når de dør
  • personer som dør i utlandet, men som er registrert som bosatt i Norge

Registeret er et sentralt helseregister. Det er hjemlet i helseregisterloven § 11, og regulert av Dødsårsaksregisterforskriften. FHI er databehandlingsansvarlig og databehandler.

Formålet med Dødsårsaksregisteret

Formålet med Dødsårsaksregisteret er nedfelt i Dødsårsaksregisterforskriften § 1-3, som sier at registeret skal samle inn og behandle data om dødsårsaker i Norge for å

  1. overvåke dødsårsaker i befolkningen og belyse endringer i dødsårsaker over tid
  2. utarbeide nasjonal, regional og lokal statistikk over dødsårsaker
  3. fremme og gi grunnlag for forskning
  4. gi grunnlag for informasjon og kunnskap for planlegging, kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten og helse- og omsorgsforvaltningen

Søke om tilgang til data fra registeret

Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjemaene på helsedata.no.

Valg av søknadskjema og krav til søknaden

Hvilket søknadsskjema du skal bruke, hvilke krav som stilles og hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger, avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du oppretter søknaden din:

Du kan lese mer om hvordan du får tilgang til data fra Dødsårsaksregisteret på FHIs nettside.

Variabler

Gå til variabeloversikten for å lage variabellister og se detaljert informasjon om datakildens variabler.

Vis variabler fra datakilden

Når du søker om tilgang til data, må du spesifisere hvilke variabler som skal hentes fra DÅR og hvilke som eventuelt skal hentes fra andre kilder. Se ytterligere variabeldokumentasjon på FHIs nettside:

Åpne data

Data fra Dødsårsaksregisteret blir publisert i statistikkbankene ved Folkehelseinstituttet. Data fra Dødsårsaksregisteret blir vanligvis frigitt rundt ti måneder etter utgangen av året.

Kontakt