40-åringsundersøkelsene

40-åringsundersøkelsene foregikk over hele landet og hadde i hovedsak fokus på hjerte- og karsykdommer og risikofaktorer for disse. Undersøkelsene ble gjennomført i perioden 1985-1999.

De består av undersøkelser blant 40-42 åringer. I tre fylker ble også 65-67 åringer invitert. Materialet er stort og gir unike muligheter til å forstå årsaker til sykdom og død.

Informasjon fra 40-åringsundersøkelsene blir brukt til kobling mot ulike registre.

Innhold i 40-åringsundersøkelsene

40-åringsundersøkelsene består av flere undersøkelser:

Oslo var først ute med egen hjerte- og karundersøkelse av 40-åringer i 1981 (1981-1999).

Statens helseundersøkelser (i dag Nasjonalt folkehelseinstitutt) fulgte etter og gjennomførte helseundersøkelser blant 40-42-åringer i norske fylker i perioden 1985-1999.

Som et spesielt prosjekt var 65-67-åringer invitert til 40-åringsundersøkelsene i Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og Hordaland i første fase av 40-åringsundersøkelsen i perioden 1985-1993.

Se resultater og spørreskjema fra 40-årsundersøkelsene på fhi.no.

Datatilgang

Du kan søke om tilgang til opplysninger fra helseundersøkelsen ved å bruke søknadsskjemaet for personidentifiserbare data på helsedata.no

Folkehelseinstituttet (FHI) er dataansvarlig og behandler søknaden. Vi anbefaler at du tar kontakt med FHI før du starter søkeprosessen.

Krav til søknaden

Hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningen til og hvordan du skal behandle dem. Videre veiledning om søknadsprosessen og krav til søknaden finner du her.

For å få tilgang til data må vilkårene for behandling av personopplysninger i Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser (lovdata.no) være oppfylt.