Helsedata

Ikon

COVID-19 søknader prioriteres

Som et midlertidig tiltak vil hasteprosjekter som har forskning på Covid-19 som formål prioriteres i søknadsbehandlingen. Hvilke prosjekter som defineres som hasteprosjekter vil være i tråd med REKs vurdering av dette (rekportalen.no). Søknader sendes inn som normalt og vil deretter bli vurdert og høyt prioritert av en saksbehandler hos den dataansvarlige virksomheten. 

Merk! Det stilles samme krav til dataminimering for COVID 19 prosjekt som i andre prosjekt. GDPR har ingen unntaksbestemmelse som kan lette på dataminimeringskravet.