Barnediabetesregisteret (BDR)

Registeret inneholder opplysninger om barn og ungdom med nyoppdaget diabetes, og kvaliteten på diabetesbehandlingen.

Det består av to deler:

  • Den første delen registrerer alle barn og ungdom med nyoppdaget diabetes. Her registreres personalia, type diabetes, kliniske data og blodprøver.
  • Den andre delen registrerer kvaliteten på diabetesbehandlingen ved hjelp av internasjonalt definerte diabetes kvalitetsvariabler. Hver pasient undersøkes én gang i året. Da registreres kliniske data, opplysninger fra spørreskjema, svar på urin og blodprøver.

Formålet med registeret er å:

  • overvåke forkomsten av diabetes hos barn og ungdom.
  • forbedre diagnostikk og klassifisering av sykdommen.
  • overvåke og forbedre kvaliteten av diabetesbehandlingen i henhold til nasjonale og internasjonale standarder (ispad.org).
  • sikre et likeverdig behandlingstilbud mellom behandlende barneavdelinger i hele landet.
  • overvåke forekomsten av kroniske og akutte komplikasjoner av sykdommen.
  • fremme forskning knyttet til diabetes.

Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 7. Oslo universitetssykehus HF er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

Datatilgang

Ønsker du å få tilgang til data i registeret, skal søknaden sendes til barnediabetes@ous-hf.no.

Søk om data Gå til søknad
Kontakt Torild Skrivarhaug, faglig leder