Norsk hjerneslagregister

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter med akutt hjerneslag, som er innlagt på norske sykehus.

  Opplysninger innebærer hvilke risikofaktorer som foreligger, behandlinger som utføres og resultater som oppnås.

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i Helseregisterloven § 21 og 22, og regulert av Hjerte- og karregisterforskriften. FHI er databehandlingsansvarlig. St. Olavs hospital HF er databehandler.

  Datatilgang

  Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.

  Det er utarbeidet et elektronisk søknadsskjema for tilgang til data. Løsningen krever innlogging. Du kan lese mer om hvordan du får tilgang til data fra FHI.

  Kontakt Hild Fjærtoft, daglig leder 95095792