Sette deg inn i gjeldende regelverk

  Jo bedre du kjenner til reglene rundt utlevering av data i Norge, desto større er sjansene for at du leverer en søknad som blir godkjent raskere.

  For eksempel må REK godkjenne studien din, før du søker om helsedata.  Du må være innlogget for å få tilgang til skjemaene.

  Dersom du bruker sensitive opplysninger i prosjektet ditt, krever det også godkjennelse fra personvernombudet i virksomheten din. Det er for å sikre at den behandlingsansvarlige følger personopplysningsloven med forskrift.

  Du får et godt utgangspunkt for søknadsprosessen din ved å sette deg inn i de lovene og forskriftene som regulerer utlevering av data fra de registrene du skal søke om data fra. Det gir deg mer forståelse for hvordan personvernet ivaretas hos hvert enkelt register. Helsdatautvalgets rapport, Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata, gir i vedlegg 3 oversikt over dagens regler knyttet til bruk av helsedata.

  Enkelte registerforvaltere har egne veiledninger for deres søknadsprosess. Du finner dem på hver enkelt side om registerforvalterne.

  Tips: Du får et godt utgangspunkt for søknadsprosessen din ved å sette deg inn i de hjemlene og godkjenningsrundene som er knyttet til registrene du skal søke data hos. Det gir deg mer forståelse for hvordan personvernet ivaretas hos hvert enkelt register. 

  Enkelte registerforvaltere har egne søknadsveiledere, som du finner under hver enkelt side om registerforvalterne.