Mens du venter på data bør du ...

  1. Være tilgjengelig for saksbehandler

   Saksbehandleren som mottar søknaden din kommer til å kontakte deg. Dette er for å få klarhet i hva slags datauttrekk du ønsker, slik at det blir så relevant for forskningsprosjektet ditt som mulig.

   Tips: Du kan forvente å bli kontaktet på epost

    

  2. Være forberedt på endring av rammene etter juridisk vurdering

   Den juridiske saksbehandleren skal fatte et vedtak for søknaden din. Dette legger rammer for utleveringen av dataene du søker om, hva du kan få av data og om søknaden oppfyller lovkravet i forskningen.

  3. Huske på at det er en jobb å tilrettelegge dataene

   I siste del av prosessen vil saksbehandleren din tilrettelegge dataene du har søkt om. Dette tar gjerne 15 til 20 timer. Søker du om koblede data, tar det lenger tid. Da vil saksbehandleren, i tillegg til å skrive script og ta ut data, også bruke tid på å være i dialog med de andre registrene. Har du for eksempel en godkjent søknad om en kreftdiagnose fra Kreftregisteret koblet mot selvmord fra Dødsårsaksregisteret, tar saksbehandleren ansvar for at dette blir sammensveiset. Og det krever tid.

   Tips: Har du søkt om både helsedata og sosioøkonomiske data, vil det mest sannsynlig være SSB som tar seg av å tilrettelegge dataene.