Søknadshjelp

    Søknadshjelpen er først og fremst laget for deg som skal søke om helsedata til forskning. Før du søker om tilgang til data hos de respektive helseregistrene må du få prosjektet godkjent av Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Gjennom søknadshjelpen får du vite hva du må ta hensyn til i søknaden, hvem du skal forholde deg til, hvilke godkjenninger som du eventuelt må innhente og mer som har med søknadsprosessen å gjøre.