Helsedata.no er under stadig videreutvikling med inkludering av flere datakilder i variabelutforskeren og nye funksjoner.

Har du gode ideer eller er det noe du savner på helsedata.no? Send oss gjerne en epost til service@helsedata.no.