Fra Sikkerhetsfestivalen 2022

Over 1100 sikkerhetsinteresserte deltakere satte sitt preg på Lillehammer i tre augustdager for å prate, lære og ha det gøy.

Årets Sikkerhetsfestival ble en stor suksess og Direktoratet for e-helse, ved avd. helsedata, bidro både med foredragsholdere og i arrangementsledelsen.

Helsedata på Sikkerhetsfestivalen

Direktoratet for e-helse er samarbeidspartner i Sikkerhetsfestivalen og hadde sitt eget spor «Sikkerhet i helse».

Inger Lise Neeraas er fagansvarlig jurist i avd. helsedata, og holdt et foredrag om Skyløsning og Helseanalyseplattformen.

Dette er et tema med stort interesse for deltakerne av Sikkerhetsfestivalen, som fokuserer både på sikkerhet og personvern.

 

Sikkerhetsfestivalen drives av Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF) i samarbeid med 14 andre ikke-kommersielle samarbeidspartnere som er sentrale for sikkerhetsarbeidet i Norge.

En av styremedlemmene i ISF er Klara Lundgren, som er informasjonssikkerhetsleder i avd. helsedata i direktoratet.

Styrets ambisjon er at Sikkerhetsfestivalen skal være Norges største og viktigste sikkerhetsarrangement, og en samlende arena for alle med interesse eller ansvar for cyber, IKT og informasjonssikkerhet.