25.03.22

Tirsdag 8. mars var det oppstart for Nordisk Ministerråd sitt samarbeidsprosjekt Nordic Commons, som har som formål å etablere en felles nordisk infrastruktur for deling av helsedata til sekundærformål.

Les mer her

25.03.22

Det er for tiden lang saksbehandlingstid for utlevering av helsedata hos de fleste registre, men det jobbes med å få ned denne.

Les mer her

14.02.22

Nylig ble det besluttet å sette arbeidet med Helseanalyseplattformen på pause. – Vi fortsetter det viktige arbeidet med å forenkle tilgangen til helsedata og legge til rette for mer og bedre helseforskning, sier Håvard Kolle Riis, avdelingsdirektør for helsedata i Direktoratet for e-helse.

Les mer på ehelse.no

14.02.22

Helsedata skal gjøres raskere og enklere tilgjengelig og saksbehandlingstiden skal ned. For å lykkes må Direktoratet for e-helse og registerforvalterne jobbe sammen om prioriteringer og tiltak.

Les mer på ehelse.no