Aktivitet i søknadsmottaket - 2022

07.02.2023

Aktiviteten i søknadsmottaket i 2022 var omtrent på nivå med året før.

Søknader om personidentifiserbare data dominerer, og det er Norsk pasientregister, Dødsårsaksregisteret og Kreftregisteret som er mest omsøkt.

Det er også flest søknader til ulike forskingsprosjekter, og følgelig er det forskere som er de som søker oftest om data.

Statistikken viser også tydelig effekten av felles søknadsskjema og én vei inn.

Det er levert 433 søknader om data fra 849 kilder. Dette viser en betydelig effekt og en kraftig reduksjon på antall søknader man trenger å skrive og levere for å få tak i data.

For 2023 vil vi fortsette å følge med på statistikken, og legge til andre relevante og interessante parametere, som for eksempel behandlingstid.

Bildet under viser en oppsummering av aktiviteten i søknadsmottaket til Helsedataservice for 2022.

Klikk på bildet for større visning

Illustrasjon som viser aktiviteten i HDS søknadsmottak for 2022