02.06.22

Gjennom bred involvering har helse- og omsorgssektoren utarbeidet en ny nasjonal e-helsestrategi som gjelder fra 2023 og peker frem mot 2030. Strategiens prioriterte mål skal bidra til en bærekraftig og innovativ helse- og omsorgssektor med god kvalitet og sammenheng i tjenestene.

Helsedata er ett av fem sentrale satsingsområder i strategien.

Les mer her på ehelse no

02.06.22

Tirsdag 24. mai arrangerte EHIN Helsedatadagen for første gang i Norge.

Les mer her

02.06.22

Inger Lise Neeraas er fagansvarlig jurist i Avdeling helsedata i Direktoratet for e-helse, og under årets Sikkerhetsfestival holder hun foredrag om Skyløsning og Helseanalyseplattformen.

Les mer her

02.06.22

Det meldes om høy aktivitet fra søknadsmottaket hos Helsedataservice.

Ved søknadsmottaket hos Helsedataservice er det fire medarbeidere som jobber med innkomne søknader, i tett samarbeid med de sentrale registerforvalterne.

Les mer her

02.06.22

Helsedataservice (HDS) er nå godt etablert på Tynset og i Trondheim. Denne etableringen er et viktig steg i å realisere målbildet for helsedatasatsingen, og er en leveranse som det skal utvikles og bygges videre på. De ansatte i Helsedataservice har ulik fagbakgrunn og kommer fra ulike sektorer.

Et viktig arbeid fremover er å bygge kompetanse i staben hos Helsedataservice.

Les mer her