Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN)

Registeret inneholder opplysninger om barn og ungdommer født fra og med 1996 med Cerebral parese (CP).

Opplysningene innebærer navn, personnummer, CP-diagnoser, motorisk funksjon, kognitiv funksjon, ernæring, språk, kommunikasjonsevner, andre medisinske diagnoser og informasjon om behandling, og resultater av bildeundersøkelser. 

Formålet med registeret er å:

  • overvåke forekomsten av CP, inkludert undertyper, alvorlighetsgrad og tilleggsvansker.
  • bidra til bedre kvalitet på svangerskapsomsorg og nyfødtmedisin.
  • bidra til bedre og likeverdig behandling og oppfølging.
  • videreutvikle og drive nettverk for kompetanse- og kvalitetsutvikling for behandlende habiliteringstjenester og deres kommunale samarbeidspartnere.
  • bidra til økt kunnskap om CP.

Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. SiV er  databehandlingsansvarlig og databehandler. 

Datatilgang

Du kan lese mer om registerets vedtekter og hvordan du får tilgang til data i egne dokumenter. Søknaden skal sendes til cprnregister@siv.no.

Søk om data Gå til søknad
Kontakt Guro Andersen, faglig leder 33308259