Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS)

IPLOS-registeret inneholder informasjon om personer som har søkt om eller har mottatt helse- og omsorgstjenester fra sin kommune i perioden 2007-2017.

Søknad om tilgang til data

Du finner informasjon om IPLOS-registeret og søknadsskjema hos Helsedirektoratet

Ønsker du opplysninger fra og med 2017, så må du søke om opplysninger fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).

Kontakt