Leter du etter dine egne helseopplysninger?

For innsyn i egne helseopplysninger gå til Helsenorge. I tjenesten Helseregistre (helsenorge.no) finner du informasjon om dine rettigheter og opplysninger registerert om deg i norske helseregistre.

Fastlegeregisteret

Fastlegeregisteret inneholder en oversikt over alle fastleger og deres listeinnbyggere siden oppstarten av fastlegeordningen i 2001.

Innhold i registeret

Fastlegeregisteret inneholder opplysninger om fastleger, fastlegeavtaler og legekontor, og viser tilknytningen mellom den enkelte fastlege og innbygger.

Registeret inneholder opplysninger om:

  • hver enkelt fastlege, fastlegens autorisasjon og eventuell spesialisering i allmennmedisin.
  • fastlegeavtalene med oppstartsdato, kommune, legekontor, fellesliste, gruppepraksis, fastlønnet/næringsdrivende, utekontor, tilgang for bevegelseshemmede, vikarperioder, deleleger.
  • hver enkelt innbygger, med fødsels-/d-nummer og bostedskommune.

Registeret har også oversikt over alle lege-pasient-tilknytninger over tid, ventelister og basistilskudd.

Helsedirektoratets ytre etat HELFO er ansvarlig for å holde fastlegeregisteret oppdatert.

Formålet med fastlegeregisteret

Fastlegeregisteret er først og fremst et administrativt register. Registeret er en del av fastlegesystemene, og hovedformålet til disse systemene er å administrere fastlegeordningen på vegne av kommunene.

Helsedirektoratet kan i tillegg utlevere av data fra Fastlegeregisteret til styring, statistikk og forskning.

Søke om tilgang til data fra registeret

Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjemaene på helsedata.no.

Valg av søknadskjema og krav til søknaden

Hvilket søknadsskjema du skal bruke, hvilke krav som stilles og hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger, avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du oppretter søknaden din:

Vilkår for utlevering av data

Ettersom Fastlegeregisteret er å anse som et administrativt register, er det ingen spesifikke vilkår for utlevering av data fra registeret utover vilkårene i personopplysningsloven og personvernforordningen.

Statistikk og analyser

Helsedirektoratet publiserer statistikk og analyser som beskriver utviklingstrekk og endringer i fastlegeordningen. Denne statistikken er tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider.

Kontakt