Nordlandsykehuset HF

  Nordlandssykehuset er databehandleransvarlig for Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis).

  Opplysningene i NorSpis reguleres av egen forskrift. Du kan se nærmere beskrivelse av NorSpis på egen side.

  Har du spørsmål om utlevering av data, kan du ta kontakt på epost forskning@nlsh.no​.

  1 datakilde
  • Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis)

   Registeret inneholder standardiserte data fra alle aktuelle behandlingsenheter som utreder og/eller behandler pasienter med spiseforstyrrelse.

   Opplysningene baseres på data som samles fra behandlingsstart og -slutt, som blant annet alder, kjønn, symptomer, diagnose, tid fra sykdomsdebut til behandlingsstart og livskvalitet. 

    

   Formålet med registeret er å:

   • bidra til å utvikle, forbedre og kvalitetssikre utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging.
   • gi den enkelte behandlende enhet mulighet til å evaluere sin kliniske virksomhet.
   • dokumentere behandlingsresultat og varighet.
   • dokumentere deltakende enheters etterlevelse av de nasjonale retningslinjene for behandling av spiseforstyrrelser, med tanke på hvilke utredningsverktøy som brukes.
   • bidra til økt kunnskap om spiseforstyrrelser og behandlingen av disse tilstandene.
   • danne grunnlag til forskning.

    

   Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det drives i henhold til konsesjon fra Datatilsynet og er hjemlet i helseregisterloven § 7. Nordlandsykehuset HF er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

   Datatilgang

   Du kan lese mer om registeret, tilhørende variabler og hvordan du får utlevert data i egen registerbeskrivelse

    

   Se mer