Nasjonalt kvalitetsregister for malignt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi

  Registeret inneholder opplysninger om alle tilfeller av lymfom og lymfoide leukemier fra og med 2013.

  Opplysningene innebærer informasjon om:

  • utredning: morfologisk undergruppe og stadieinndeling
  • behandling: kirurgi, stråle- og medikamentell behandling
  • oppfølging av pasientene

  Formålet med registeret er å:

  • styrke kvaliteten på helsehjelpen til kreftrammede pasienter.
  • utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose, sykdomsforløp og behandlingseffekter.

  Datatilgang

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 8, og regulert av Kreftregisterforskriften. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

  Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.  

  Forvalter Kreftregisteret