Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft

  Registeret inneholder opplysninger om alle tilfeller av kreft i eggstokk, eggleder og bukhinne fra og med 2002.

  Opplysningene innebærer informasjon om:

  • utredning: FIGO-stadium, CA-125 og utført bildediagnostikk
  • behandling: kirurgi og strålebehanding
  • resultat av behandling: resttumor

  Registeret inkluderer også borderlinesvulster i eggstokk, eggleder og bukhinne. Dette er svulster som i liten grad vil utvikle seg til aggressiv kreft. Registeret vil utvides med andre former for gynekologisk kreft på sikt. Livmorhalskreft vil bli inkludert i registeret i løpet av 2018.

  Formålet med registeret er å:

  • styrke kvaliteten på helsehjelpen til pasienter med gynekologisk kreft.
  • utvikle ny viten om kreftsykdommenes årsaker, diagnose, sykdomsforløp og behandlingseffekter.

  Datatilgang

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 8, og regulert av Kreftregisterforskriften. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og databehandler.

  Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.  

  Forvalter Kreftregisteret