Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft

  Registeret inneholder informasjon om alle tilfeller av melanom fra og med 2008.

  Opplysningene innebærer informasjon om:

  • utredning: T-stadium, Breslows tykkelse og ulcerasjon
  • behandling: kirurgi, stråle- og medikamentell behandling
  • resultat av behandling: fri rand etter (utvidet) eksisjon
  • oppfølging av pasientene: tilbakefall av kreftsykdom 

  Formålet med registeret er å:

  Minimere belastninger av sykdommen og behandlingen, og redusere seneffekter. 

  Datatilgang

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 8, og regulert av Kreftregisterforskriften. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og databehandler.

  Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.  

   

  Forvalter Kreftregisteret