Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

  Registeret inneholder opplysninger om alle kreftdiagnoser for barn mellom 0 og 17 år fra og med 1985.

  Nærmere beskrevet er barna som registreres diagnostisert med solide svulster og lymfomer. Opplysningene innebærer informasjon om: 

  • krefttilfellene etter klassifiseringssystemet International Classification of Childhood Cancer (ICCC3)
  • behandling: kirurgi, stråle- og medikamentell behandling
  • oppfølging: progresjon og tilbakefall av kreftsykdom

  Formålet med registeret er å:

  • utvikle ny viten om kreftsykdommenes årsaker, diagnose og sykdomsforløp, og behandlingseffekter.
  • styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til kreftrammede barn.

  Datatilgang

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 8, og regulert av Kreftregisterforskriften. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og databehandler.

  Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.   

  Forvalter Kreftregisteret