Kreftregisteret

  Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig for ett basisregiser og 9 nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

  Opplysningene i helseregistrene ved Kreftregisteret reguleres av Kreftregisterforskriften.

  Har du spørsmål om utlevering av data, kan du ta kontakt på epost datautlevering@kreftregisteret.no eller finne informasjon om datautlevering på Kreftregisterets nettsted

  10 registre
  • Kreftregisteret

   Registeret inneholder opplysninger fra 1953 til i dag om alle tilfeller av kreftdiagnoser.

   Opplysningene baseres på data fra Insidensregisteret, og er knyttet til sykdomsinformasjon omkring diagnosetidspunktet. Dette utgjør kjernen i Kreftregisterets datamateriale.

   Registeret er hjemlet i helseregisterloven § 11, og regulert av Kreftregisterforskriften. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

   Datatilgang

   Du kan lese mer om Kreftregisteret kjernevariabler  og hvordan du søker om datatilgang på registerets nettsted.

   Se mer
  • Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

   Registeret inneholder opplysninger om alle kreftdiagnoser for barn mellom 0 og 17 år fra og med 1985.

   Nærmere beskrevet er barna som registreres diagnostisert med solide svulster og lymfomer. Opplysningene innebærer informasjon om: 

   • krefttilfellene etter klassifiseringssystemet International Classification of Childhood Cancer (ICCC3)
   • behandling: kirurgi, stråle- og medikamentell behandling
   • oppfølging: progresjon og tilbakefall av kreftsykdom

    

   Formålet med registeret er å:

   • utvikle ny viten om kreftsykdommenes årsaker, diagnose og sykdomsforløp, og behandlingseffekter.

   • styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til kreftrammede barn.

    

   Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 8, og regulert av Kreftregisterforskriften. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og databehandler.

   Datatilgang

   Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.   

   Se mer
  • Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft

   Registeret inneholder opplysninger om alle alle tilfeller av brystkreft for kvinner i Norge fra og med 2009.

   Opplysningene innebærer informasjon om:

   • utredning: hormonreseptorstatus, Ki67, utført bildediagnostikk, TNM
   • behandling: kirurgi, stråle- og medikamentell behandling
   • oppfølging av pasientene: kontroll og tilbakefall av kreftsykdom

   Behandlingene som registreres inkluderer ofte ulike kombinasjoner av kirurgi, hormonbehandling, kjemoterapi og strålebehandling. 

    

   Formålet med registeret er å:

   • kartlegge endringer i nasjonale retningslinjer for diagnostikk og og behandling av brystkreft følges opp, og til å evaluere effekten av de tiltak som gjennomføres.

   • følge opp behandling av brystkreft.

   • evaluere effekten av tiltakene som gjennomføres.

    

   Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 8, og regulert av Kreftregisterforskriften. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og databehandler.

   Datatilgang

   Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.  

    

   Se mer
  • Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft

   Registeret inneholder informasjon om alle tilfeller av melanom fra og med 2008.

   Opplysningene innebærer informasjon om:

   • utredning: T-stadium, Breslows tykkelse og ulcerasjon
   • behandling: kirurgi, stråle- og medikamentell behandling
   • resultat av behandling: fri rand etter (utvidet) eksisjon
   • oppfølging av pasientene: tilbakefall av kreftsykdom 

    

   Formålet med registeret er å minimere belastninger av sykdommen og behandlingen, og redusere seneffekter. 

   Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 8, og regulert av Kreftregisterforskriften. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og databehandler.

   Datatilgang

   Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.  

    

   Se mer
  • Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft

   Registeret inneholder opplysninger om alle tilfeller av kreft i eggstokk, eggleder og bukhinne fra og med 2002.

   Opplysningene innebærer informasjon om:

   • utredning: FIGO-stadium, CA-125 og utført bildediagnostikk
   • behandling: kirurgi og strålebehanding
   • resultat av behandling: resttumor

    

   Registeret inkluderer også borderlinesvulster i eggstokk, eggleder og bukhinne. Dette er svulster som i liten grad vil utvikle seg til aggressiv kreft. Registeret vil utvides med andre former for gynekologisk kreft på sikt. Livmorhalskreft vil bli inkludert i registeret i løpet av 2018.

    

   Formålet med registeret er å:

   • styrke kvaliteten på helsehjelpen til pasienter med gynekologisk kreft.

   • utvikle ny viten om kreftsykdommenes årsaker, diagnose, sykdomsforløp og behandlingseffekter.

    

   Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 8, og regulert av Kreftregisterforskriften. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og databehandler.

   Datatilgang

   Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.  

    

   Se mer
  • Nasjonalt kvalitetsregister for kreft i spiserør og magesekk

   Registeret inneholder opplysninger om alle tilfeller av kreft i spiserør og magesekk fra og med 2008.

   Opplysningen dreier seg om utredningsinformasjon som bildediagnostikk, stadieinndeling og Siewert (C16.0) og behandlingsinformasjon som kirurgi, stråle- og medikamentell behandling.

    

   Formålet med registeret er å:

   • styrke kvaliteten på helsehjelpen til kreftrammede pasienter.

   • utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose, sykdomsforløp og behandlingseffekter.

    

   Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 8, og regulert av Kreftregisterforskriften. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og databehandler.  

   Se mer
  • Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

   Registeret inneholder opplysninger om alle tilfeller av lungekreft fra og med 2013.

   Opplysningene innebærer informasjon om:

   • utredning: EGFR-mutasjonsstatus, TNM, bruk av PET-CT
   • behandling: kirurgi, stråle- og medikamentell behandling
   • oppfølging av pasientene

    

   Formålet med registeret er å:

   • styrke kvaliteten på helsehjelpen til kreftrammede pasienter.

   • utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose, sykdomsforløp og behandlingseffekter.

    

   Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 8, og regulert av Kreftregisterforskriften. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og databehandler.

   Datatilgang

   Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.  

   Se mer
  • Nasjonalt kvalitetsregister for malignt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi

   Registeret inneholder opplysninger om alle tilfeller av lymfom og lymfoide leukemier fra og med 2013.

   Opplysningene innebærer informasjon om:

   • utredning: morfologisk undergruppe og stadieinndeling
   • behandling: kirurgi, stråle- og medikamentell behandling
   • oppfølging av pasientene

    

   Formålet med registeret er å:

   • styrke kvaliteten på helsehjelpen til kreftrammede pasienter.

   • utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose, sykdomsforløp og behandlingseffekter.

    

   Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 8, og regulert av Kreftregisterforskriften. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

   Datatilgang

   Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.  

   Se mer
  • Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft

   Registeret inneholder opplysninger om alle tilfeller av prostatakreft  fra og med 2004.

   Opplysningene innebærer informasjon om:

   • utredning: PSA-verdi, Gleason-score og WHO-funksjonsstatus
   • behandling: kirurgi og strålebehandling
   • oppfølging av pasientene

    

   Formålet med registeret er å:

   • styrke kvaliteten på helsehjelpen til kreftrammede pasienter.

   • utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose, sykdomsforløp og behandlingseffekter.

    

   Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 8, og regulert av Kreftregisterforskriften. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og databehandler.

   Datatilgang

   Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.  

    

   Se mer
  • Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

   Registeret inneholder opplysninger om alle tilfeller av endetarmskreft fra og med 2009, og alle tilfeller av tykktarmskreft fra og med 2007.

   Opplysningene innebærer informasjon om:

   • utredning: bildediagnostikk og TNM
   • behandling: kirurgi og strålebehandling
   • resultat av behandling: avstand til reseksjonskant
   • oppfølging av pasienten: tilbakefall av kreftsykdom

    

   Formålet med registeret er å:

   • styrke kvaliteten på helsehjelpen til kreftrammede pasienter.

   • utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose, sykdomsforløp og behandlingseffekter.

    

   Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 8, og regulert av Kreftregisterforskriften. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

   Datatilgang

   Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.  

   Se mer