NPR - Skadedata

  Informasjon om ulykker og skader behandlet ved akuttmottak ved somatiske sykehus, legevakter knyttet til sykehus og enkelte kommunale legevakter.

  Informasjonen som rapporteres tilsvarer felles minimum datasett (FMDS) i WHO/CDC-guidelines. Det skal rapporteres FMDS for alle skadetilfeller som behandles i sykehus og ved de kommunale legevaktene i Oslo, Bergen og Trondheim.

  Se registreringsveiledere for mer informasjon.

  NORSK PASIENTREGISTER 
  Norsk pasientregister (NPR) inneholder opplysninger om alle pasienter som venter på eller har fått behandling i spesialisthelsetjenesten.

  Les mer om NPR på Helsedirektoratets nettsider

  Full tittel

  NPR - SKADEDATA

  Identifikasjonsnummer

  SKADEDATA

  Produksjonsdato

  2018-04-12

  Kontakt
  Variabler Se 27 variabler