NPR - Rehabiliteringsinstitusjoner

  NPR sitt datagrunnlag for rehabiliteringsinstitusjoner inneholder informasjon om opptrening av funksjonssvikt etter blant annet sykdom og skader i muskel/skjelett- og nervesystem.

  Rehabiliteringsinstitusjonene er finansiert gjennom avtale med et regionalt helseforetak. RHF-ene kjøper et gitt antall plasser innenfor alle diagnosegrupper (ytelser). Det er disse oppholdene som rapporteres til NPR. 

  Opphold gjennom NAV, selvbetalende opphold og forsikringsfinansierte opphold er ikke inkludert.

  Fra 2006-2013 var det en egen record for private rehabiliteringsinstitusjoner. Fra 2014 rapporteres det på NPR-melding, i tråd med det som rapporteres for somatikk forøvrig.

  NORSK PASIENTREGISTER 
  NorskPasientregister (NPR) inneholder opplysninger om alle pasienter som venter på eller har fått behandling i spesialisthelsetjenesten. 
  Les mer om NPR på Helsedirektoratets nettsider

  Full tittel

  NPR - REHABILITERINGSINSTITUSJONER

  Identifikasjonsnummer

  REHAB

  Produksjonsdato

  2018-04-12

  Kontakt
  Variabler Se 88 variabler