NPR - AVTALESPESIALISTER PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE

  NPR: Avtalespesialister Psykisk Helsevern for Voksne

  Avtalespesialister Psykisk Helsevern for Voksne - NPR sitt datagrunnlag for Avtalespesialister Psykisk Helsevern for Voksne inkluderer poliklinisk aktivitet for pasienter med bostedsadresse i og utenfor Norge samt ugyldig/ukjent bostedsadresse. Avtalespesialister innen psykologi og psykiatri mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak.

  NORSK PASIENTREGISTER 
  Norsk pasientregister (NPR) inneholder opplysninger om alle pasienter som venter på eller har fått behandling i spesialisthelsetjenesten. 
  Les mer om NPR på Helsedirektoratets nettsider

  Full tittel

  NPR - AVTALESPESIALISTER PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE

  Identifikasjonsnummer

  ASPPHV

  Produksjonsdato

  2018-04-12

  Kontakt
  Variabler Se 44 variabler