NPR - AMK-sentraler

  Helsedirektoratet publiserer data fra prehospitale tjenester med bakgrunn i innrapportert data fra alle landets AMK- sentraler.

  I henhold til forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus skal AMK-sentralene håndtere henvendelser om akuttmedisinsk bistand på medisinsk nødnummer 1-1-3 og andre dedikerte kommunikasjonslinjer.

  Etter en henvendelsen skal AMK-sentralene foreta nødvendige prioriteringer, iverksette nødvendige tiltak for å kunne løse oppdragene på en forsvarlig måte og gi medisinsk faglige råd og veiledning.

  Innrapporterte data omfatter også andre tjenester fra AMK, som koordinering av ambulanseoppdrag (bestilte oppdrag) og formidling av øyeblikkelig hjelp-innleggelser. 
  Alle landets AMK-sentraler skal rapportere aktivitet til NPR.

  • Henvendelser til AMK-sentralene; tidspunkt, sambandsvei, innringer 
  • Hendelser med hastegrad og iverksatte tiltak 
  • Responstider; AMK-reaksjonstid og prehospital responstid 
  • Hendelses- og leveringssted 
  • Pasient; kjønn og bostedsopplysninger

  Se registreringsveileder for informasjon om rapporteringskriterier

  NORSK PASIENTREGISTER 
  Norsk pasientregister (NPR) inneholder opplysninger om alle pasienter som venter på eller har fått behandling i spesialisthelsetjenesten. 
  Les mer om NPR på Helsedirektoratets nettsider

  Full tittel

  NPR - AMK-SENTRALER

  Identifikasjonsnummer

  AMK

  Produksjonsdato

  2018-04-12

  Kontakt
  Variabler Se 47 variabler