Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

  Registeret er tilgjenglig fra 5. april 2018, og inneholder opplysninger om alle innbyggere som har mottatt helse- og omsorgstjenester fra sin kommune.

  Her skal du kunne søke om data, be om innsyn i egne helsedata eller reservere deg.

  Registeret er et sentralt helseregister. Det er hjemlet i helseregisterloven § 11, og regulert av forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister. Helsedirektoratet er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

  Datatilgang

  Du finner metadata om variabler via Health Registries for Research (HRR).  

  For å benytte elektronisk søknadsskjema for tilgang til data, må du logge deg inn gjennom Altinn. Les mer om hvordan du får tilgang til data fra KPR.

   

  Forvalter Helsedirektoratet
  Variabler Se 24 variabler