Nasjonalt korsbåndregister

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter med korsbåndsskader.

  Formålet med registeret er å:

  • Gi oversikt over utfallet av kirurgisk behandling.

  • Studere forskjeller i resultatene mellom de ulike typer sener og leddbånd, som brukes for å forsterke det skadde korsbåndet eller lage en korsbåndserstatning.

  • Studere ulike operasjonsmetoder og fiksasjonsmateriale (materiale for å feste senen) som blir benyttet i Norge.

  • Identifisere dårlig materiell og operasjonsmetoder slik at disse kan gå ut av bruk.

   

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 7. Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

  Datatilgang

  Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek, og kan lese mer om registeret og hvordan du får utlevert data på egen nettside.

  Kontakt Kate Vadheim, sekretær
  Forvalter Helse Bergen HF