System for overvåking av virusresistens (RAVN)

    RAVN inneholder opplysninger om personer som har avgitt prøve med bestemte virus, og opplysninger om virus og deres resistens mot antiviralia.

    Opplysningene innebærer informasjon om viruset og deres resistens mot antiviralia. FHI overvåker forekomsten av resistens hos influensavirus, primærresistens hos HIV, resistens ved hepatitt B-infeksjon og CMV-infeksjon.

    Registeret er avidentifisert, hjemlet i helseregisterloven § 9 b og regulert av Resistensregisterforskriften. At registeret er avidentifisert, betyr at opplysningene ikke kan knyttes til en enkeltperson, og at man ikke kan sammenstille opplysninger om enkeltpersoner over tid eller opp mot andre datakilder. FHI er databehandlingsansvarlig og databehandler.

    Datatilgang

    Det er utarbeidet et  elektronisk søknadsskjema for tilgang til data. Løsningen krever innlogging. Du kan lese mer om hvordan du får tilgang til data fra FHI.