Reseptregisteret

  Reseptregisteret inneholder opplysninger fra 2004 til i dag om alle reseptbelagte legemidler, dem som har fått legemidlene utlevert på apotek, og forskrivere av legemidler.

  Videre inneholder registeret opplysninger om bruk av legemidler i sykehus og sykehjem, men ikke på individnivå. Registeret inneholder også opplysninger om utlevering av legemidler til dyr. 

  Registeret er pseudonymt, hjemlet i helseregisterloven § 9 b og regulert av forskrift om Reseptregisteret. At Reseptregisteret er pseudonymt, betyr at hvert fødselsnummer eller helsepersonell nummer i registeret er erstattet av et unikt pseudonym. Pseudonymet gjør at man kan sammenstille opplysninger om enkeltpersoner over tid og opp mot opplysninger fra andre datakilder ved å benytte pseudonymet, men uten at identiteten til de registrerte røpes. Se nærmere informasjon på Reseptregisterets nettside.

  FHI er databehandlingsansvarlig og databehandler. Statistisk sentralbyrå (SSB) er tiltrodd pseudonymforvalter.

  Datatilgang

  I tillegg publiserer registeret statistikk som er offentlig tilgjengelig.

  Det er utarbeidet et elektronisk søknadsskjema for tilgang til data. Løsningen krever innlogging. Du kan lese mer om hvordan du får tilgang til data fra Reseptregisteret.

  Variabler Se 55 variabler