Norsk karkirurgisk register (NORKAR)

  Registeret inneholder opplysninger om behandlingen, komplikasjoner og resultater hos pasienter som opereres for sykdommer i blodårene, utenom hjertet og hodet.

  Opplysningene innebærer hvem som blir operert, hvor de blir operert, hvordan de behandles, hva som oppnås med behandlingen og status ved kontroller etter én måned og ett år.  

  Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig og St. Olavs hospital HF er databehandler.

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven og helsepersonelloven, og regulert av Hjerte- og karregisterforskriften. 

  Datatilgang

  Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.

  Det er utarbeidet et  elektronisk søknadsskjema for tilgang til data. Løsningen krever innlogging. Du kan lese mer om hvordan du får tilgang til data fra FHI.

  Kontakt Martin Altreuther, faglig leder 72828467