Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK)

  Registeret inneholder opplysninger fra 1995 til i dag om vaksinasjoner gitt til enkeltindivider.

  Vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet, opphentingsprogram knyttet til barnevaksinasjonsprogrammet og vaksiner mot pandemisk influensa registreres uten krav til samtykke fra den vaksinerte. HPV-vaksine registreres dersom den vaksinerte ikke reserverer seg mot registrering. Andre vaksiner registreres etter samtykke fra den registrerte. 

  Opplysninger som registreres er:

  • Navn og fødselsnummer
  • Dato for vaksinasjon
  • Vaksinekode

  Vaksinasjonsopplysningene som registreres viser hvilke vaksiner som er tatt og hvilke sykdommer de beskytter mot.

  Registeret er direkte personidentifiserbart, hjemlet i helseregisterloven § 11 e og regulert av SYSVAK-registerforskriften. FHI er databehandlingsansvarlig og databehandler.

  Registeret publiserer statistikk som er tilgjengelig på FHIs nettside og Kommunehelsa statistikkbank.

  Datatilgang

  Det er utarbeidet et elektronisk søknadsskjema for tilgang til data. Løsningen krever innlogging. Du kan lese mer om hvordan du får tilgang til data fra SYSVAK.