Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)

  Registeret inneholder opplysninger fra 1975 til i dag om smittsomme sykdommer hos mennesker i Norge.

  Sykdommene er delt inn i tre grupper. Gruppe A-sykdommer registreres direkte personidentifiserbart, mens gruppe B- og gruppe C-sykdommer registreres uten personidentifikasjon. I 2014 ble det sentrale tuberkuloseregisteret en del av registeret. 

  Registeret er direkte personidentifiserbart for gruppe A-sykdommer, hjemlet i helseregisterloven § 11 d og regulert av MSIS-registerforskriften. FHI er databehandlingsansvarlig og databehandler. Deres oppgaver innen overvåking av nasjonal og internasjonal epidemiologisk situasjon er hjemlet i smittevernloven § 7–9.

  Registeret publiserer daglig oppdatert statistikk som er offentlig tilgjengelig.

  Datatilgang

  Det er utarbeidet et  elektronisk søknadsskjema for tilgang til data. Løsningen krever innlogging. Du kan lese mer om hvordan du får tilgang til data fra MSIS.