Dødsårsaksregisteret (DÅR)

  Registeret inneholder opplysninger fra 1951 til i dag om dødsårsaker for avdøde som oppholdt seg i Norge da de døde, og personer som var registrerte som bosatte i Norge, men som døde i utlandet.

  Registeret er et sentralt helseregister. Det er hjemlet i helseregisterloven § 11, og regulert av Dødsårsaksregisterforskriften. FHI er  databehandlingsansvarlig og databehandler. 

  Datatilgang

  I tillegg publiserer registeret statistikk som er offentlig tilgjengelig

  Det er utarbeidet et elektronisk søknadsskjema for tilgang til data. Løsningen krever innlogging. Du kan lese mer om hvordan du får tilgang til data fra Dødsårsaksregisteret på FHIs nettside

  Variabler Se 33 variabler