Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret)

  Registeret inneholder opplysninger fra 1979 til i dag om svangerskapsavbrudd.

  Opplysningene innebærer informasjon om både selvbestemte og nemndbehandlede svangerskapsavbrudd; administrative og medisinske opplysninger om kvinnen, svangerskapet, en eventuell nemndbehandling og inngrepet.

  Registeret er avidentifisert, hjemlet i helseregisterloven § 9 b og regulert av Abortregisterforskriften. At registeret er avidentifisert, betyr at opplysningene ikke kan knyttes til en enkeltperson, og at du ikke kan sammenstille opplysninger om enkeltpersoner over tid eller opp mot andre datakilder. 

  FHI er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

  I tillegg publiserer registeret statistikk som er offentlig tilgjengelig

  Datatilgang

  Det er utarbeidet et elektronisk søknadsskjema for tilgang til data. Løsningen krever innlogging. Du kan lese mer om hvordan du får tilgang til data fra Abortregisteret på FHIs nettside.

  Variabler Se 59 variabler