Folkehelseinstituttet (FHI)

    Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for 10 nasjonale helseregistre og databehandler for 9 av dem. I tillegg er FHI databehandlingsansvarlig for 9 nasjonale kvalitetetsregistre tilknyttet Medisinsk fødselsregister og Hjerte- og karregisteret.

    Helseregistrene ved Folkehelseinstituttet reguleres av egne forskrifter. Du finner mer informasjon i beskrivelsene av datakildene.

    Har du spørsmål om utlevering av data, kan du ta kontakt på epost datatilgang@fhi.no. Du finner kontaktinformasjon for andre henvendelser på fhi.no.

    19 datakilder