Datakilder

Her finner du ulike typer datakilder. Sentrale helseregistre, medisinske kvalitetsregistre, helseundersøkelser, biobanker og sosioøkonomiske data.

 • Velg type datakilde å filtrere på
 • Velg kategorier å filtrere på

Noe gikk galt med søket ditt. Dette kan skje når du kopierer favoritter, eller spesialtegn i søkefeltet som ikke er støttet.

Nullstill søk

96 treff

 • 40-åringsundersøkelsene

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  40-åringsundersøkelsene foregikk over hele landet og hadde i hovedsak fokus på hjerte- og karsykdommer og risikofaktorer for disse. Undersøkelsene ble gjennomført i perioden 1985-1999.

 • Barnediabetesregisteret (BDR)

  Oslo universitetssykehus HF

  Registeret inneholder opplysninger om barn og ungdom med nyoppdaget diabetes, og kvaliteten på diabetesbehandlingen.

 • Barnevern

  Statistisk sentralbyrå (SSB)

  Data om mottak av hjelpe- og omsorgstiltak fra den kommunale barneverntjenesten. Dataene går tilbake til 1993.

 • Befolkning

  Statistisk sentralbyrå (SSB)

  Omfattende datasamling om folkemengden. Dataene går tilbake til 1964.

 • Boforhold

  Statistisk sentralbyrå (SSB)

  Registerbaserte data om personers boforhold. Dataene går tilbake til 2015.

 • Dødsårsaksregisteret (DÅR)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Dødsårsaksregisteret inneholder opplysninger om dødsfall og dødsårsaker i Norge fra 1951 og frem til i dag. Dødsårsaksregisteret er en viktig kilde til informasjon om helsetilstanden og dødeligheten i befolkningen, og endringer i dødsårsaker over tid.

 • Fastlegeregisteret

  Helsedirektoratet

  Fastlegeregisteret inneholder en oversikt over alle fastleger og deres listeinnbyggere siden oppstarten av fastlegeordningen i 2001.

 • Folke- og boligtellinger

  Statistisk sentralbyrå (SSB)

  Datasamling fra de 10-årlige Folke- og boligtellingene fra og med 1960.

 • Forsvarets helseregister

  Forsvarsdepartementet

  Registeret inneholder opplysninger om alle personer i Norge som er rulleført eller har vært ansatt i Forsvaret.

 • Fylkeshelseundersøkelsene oppfølgingsundersøkelse 2006-2008

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Oppfølgingsundersøkelsene samlet inn ny informasjon fra tidligere deltakere i hjerte-karundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland. Oppfølgingsundersøkelsene ble gjennomført fra 2006-2008.

 • Fylkesundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland 1974-1988

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  De første hjerte- og karundersøkelsene ble gjennomført i fylkene Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland fra 1974-1988. Undersøkelsene hadde hovedvekt på hjerte- og karsykdommer, og i begynnelsen var dette kombinert med skjermbildefotografering

 • Helseundersøkelsen i Oppland og Hedmark (OPPHED)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Opplysningene fra helseundersøkelsen er brukt til å lage en oversikt over hedmarkingene og opplendingenes helse. Undersøkelsen ble gjennomført i 2000 og 2001.

 • Helseundersøkelsen i Oslo (HUBRO)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Undersøkelsen ble gjennomført i 2000-2001. HUBRO inneholder opplysninger om deltakernes helsetilstand basert på spørreskjemaer og resultater av en helseundersøkelse som inkluderte mål av høyde, vekt og livvidde, puls og blodtrykk samt blodprøve.

 • Helseundersøkelsen i Troms og Finnmark (TROFINN)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Helseundersøkelser ble gjennomført i utvalgte kommuner i Troms og Finnmark (TROFINN) i 2001-2003. De inviterte var aldersgruppene 30, 40-45, 60 og 75 år.

 • Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS)

  Helsedirektoratet

  IPLOS-registeret inneholder informasjon om personer som har søkt om eller har mottatt helse- og omsorgstjenester fra sin kommune i perioden 2007-2017.

 • Inntekt

  Statistisk sentralbyrå (SSB)

  Data om inntekt og skatt, formue, gjeld og overføringer. Dataene går tilbake til  1993.

 • Innvandrerundersøkelsen i Oslo (Innvandrer-HUBRO)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Over 3 700 personer fra fem ulike innvandrergrupper deltok i helseunderundersøkelsen, gjennomført i Oslo 2002. Det ble samlet inn opplysninger og biomateriale. Hovedfokus var på diabetes og hjerte- og karsykdommer. 

 • Introduksjonsordningen

  Statistisk sentralbyrå (SSB)

  Data om deltakelse på tiltak for nyankomne innvandrere etter bosetting i kommunene. Dataene går tilbake til 2005.

 • Lønn

  Statistisk sentralbyrå (SSB)

  Data om personers månedslønn. Dataene går tilbake til 1997.

 • Nasjonalt barnehofteregister

  Helse Bergen HF

  Registeret inneholder opplysninger om alle barn i Norge som får diagnosen Calvé-Legg-Perthes sykdom, hofteleddsdysplasi, eller epifysiolysis capitis femoris.

 • Nasjonalt hoftebruddregister

  Helse Bergen HF

  Registeret inneholder opplysninger om alle hoftebruddsoperasjoner som utføres på sykehus.

 • Nasjonalt korsbåndregister

  Helse Bergen HF

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter med korsbåndsskader.

 • Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

  Kreftregisteret

  Registeret inneholder data om kreftdiagnoser for barn mellom 0 og 17 år fra og med 1985.

 • Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft

  Kreftregisteret

  Registeret inneholder data om brystkreft for kvinner og menn fra og med 2009.

 • Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft

  Kreftregisteret

  Registeret inneholder data om kreft i eggstokk, eggleder og bukhinne fra og med 2012, og data om livmorhalskreft fra og med 2019.

 • Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

  Kreftregisteret

  Registeret inneholder data om lungekreft fra og med 2013.

 • Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter

  Kreftregisteret

  Registeret inneholder data om lymfom og lymfoide leukemier fra og med 2013, og data om myelomatose fra og med 2018.

 • Nasjonalt kvalitetsregister for melanom

  Kreftregisteret

  Registeret inneholder data om melanom fra og med 2008.

 • Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft

  Kreftregisteret

  Registeret inneholder data om prostatakreft fra og med 2004.

 • Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter som blir operert for degenerative tilstander i nakke og rygg ved offentlige og private sykehus i Norge.

 • Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling (SmerteReg)

  Helse Bergen HF

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter som er inneliggende i sykehus med særdeles krevende smertetilstander. 

 • Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

  Kreftregisteret

  Registeret inneholder data om endetarmskreft fra og med 1993, og data om tykktarmskreft fra og med 2007.

 • Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge (ABLA NOR)

  Helse Bergen HF

  Registeret inneholder opplysninger om alle former for ablasjonsbehandling, som inngår i det sentrale hjerte-kar-registeret. 

 • Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon

  Helse Bergen HF

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter fra alle sykehus i Norge som tilpasser LTMV for barn og voksne. 

 • Nasjonalt register for leddproteser

  Helse Bergen HF

  Registeret inneholder opplysninger om hofteproteseoperasjoner som er blitt gjennomført siden 1987, og innsetting av alle typer leddproteser fra 1994 til i dag. 

 • Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS)

  Helse Bergen HF

  Registeret inneholder opplysninger om alle tilfeller av binyrebarksvikt (Addison sykdom), i tillegg til biskjoldbruskkjertelsvikt (hypoparatyreoidisme), autoimmun ovariesvikt og tilstander med svikt i flere hormonproduserende organer (polyendokrin svikt).

 • Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser (Hjerte- og karregisteret, HKR)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Registeret inneholder opplysninger fra 2012 til i dag om personer med sykdommer i hjertet og blodårene, og om behandlingen av disse sykdommene.

 • Nasjonalt traumeregister (NTR)

  Oslo universitetssykehus HF

  Registeret inneholder opplysninger om alle potensielt alvorlig skadde pasienter som behandles av spesialisthelsetjenesten i Norge, inkludert prehospitale tjenester. 

 • Nasjonalt tvillingregister

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Nasjonalt tvillingregister inneholder opplysninger om rundt 32 000 tvillinger, hovedsakelig fra fødselskull 1915-1991.

 • Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Registeret inneholder opplysninger om vaksinasjoner gitt til enkeltindivider.

 • Nordisk register for hidradenitis suppurativa (HISREG)

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF

  Registeret inneholder opplysninger om personer som rammes av den kroniske hudbetennelsen hidradenitis suppurativa – tidligere omtalt som svettekjertelbetennelse.  

 • Norsk diabetesregister for voksne

  Helse Bergen HF

  Registeret inneholder opplysninger om personer over 18 år med type 1-diabetes, type 2-diabetes eller annen form for diabetes. 

 • Norsk ERCP-register (Gastronet)

  Sykehuset Telemark HF

  Registeret inneholder data om pasienter som får en endoskopisk undersøkelse av tarmsystemet gjennom koloskopi (undersøkelse av tykktarm) eller ERCP (undersøkelse av galleganger og bukspyttkjertel).

 • Norsk gynekologisk endoskopiregister

  Sykehuset i Vestfold (SiV)

  Registeret inneholder opplysninger om alle som blir endoskopisk operert for gynekologiske tilstander og sykdommer.

 • Norsk helsearkiv

  Riksarkivaren

  Norsk helsearkiv åpnet i 2019 på Tynset. Det skal inneholde helseopplysninger som spesialisthelsetjenesten registrerer etter arkivloven. 

 • Norsk hjerneslagregister

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter ≥ 18 år innlagt på norske sykehus med diagnosekode akutt hjerneslag: I61 – Hjerneblødning, I63 – Hjerneinfarkt, I64 – Hjerneslag, ikke spesifisert som blødning eller infarkt.

 • Norsk hjerteinfarktregister (NHIR)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Registeret inneholder opplysninger om behandling, komplikasjoner og resultater hos pasienter som legges inn på norske sykehus med diagnosen akutt hjerteinfarkt (Diagnosekode l21 og l22).

  Det er kun pasienter med norsk fødselsnummer som inkluderes. Registeret er koblet til Folkeregisteret.

   

 • Norsk hjertekirurgiregister

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter som enten er operert med åpne operasjoner eller ved lukkede kirurgiske inngrep på hjertet og de store hjertenære kar. 

 • Norsk hjertestansregister

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Registeret inneholder opplysninger om alle pasienter som rammes av uventet hjertestans i Norge, der hjerte- lungeredning (HLR) startes.

 • Norsk hjertesviktregister (NHSR)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter ≥18 år som er henvist til en hjertesviktpoliklinikk på et sykehus i Norge. 

 • Norsk intensiv- og pandemiregister (NIPaR)

  Helse Bergen HF

  Norsk intensiv- og pandemiregister (NIPaR) bygger på opplysninger om alle pasienter behandlet ved norske intensivenheter, og pasienter innlagt i spesialisthelsetjenesten med smittsom sykdom under epidemier (som omfatter Norge) eller pandemier.

 • Norsk intensivregister (NIR)

  Helse Bergen HF

  Registeret inneholder opplysninger om intensivpasienter som behøver intensivbehandling. Opplysninger er samlet inn siden 1998. Norsk intensivregister brukes som betegnelse på den delen av Norsk intensiv- og pandemiregister som omhandler intensivpasienter.

 • Norsk karkirurgisk register (NORKAR)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Registeret inneholder opplysninger om behandlingen, komplikasjoner og resultater hos pasienter som opereres for sykdommer i blodårene, utenom hjertet og hodet.

 • Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt)

  Helse Bergen HF

  Registeret inneholder opplysninger om alle tilfeller av kroniske artrittsykdommer, som revmatoid artritt (leddgikt), psoriasisleddgikt og ankyloserende spondylitt (Bechterews sykdom).

 • Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis)

  Nordlandsykehuset HF

  Registeret inneholder standardiserte data fra alle aktuelle behandlingsenheter som utreder og/eller behandler pasienter med spiseforstyrrelse.

 • Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi (SOReg-N)

  Helse Bergen HF

  Registret inneholder data fra sykehus som utfører fedmeoperasjoner i Norge. Det er den norske versjonen av et skandinavisk kvalitetsregister for fedmekirurgi, Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg).

 • Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte (LKG-registeret)

  Helse Bergen HF

  Registeret inneholder dokumentasjon av behandlingsresultat fra pasienter som er født med leppe- kjeve- ganespalte. Siden oppstart i 2011 har det inkludert 80-100 pasienter årlig.

 • Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR)

  Oslo universitetssykehus HF

  Registeret inneholder opplysninger om kvinner som opereres for urinlekkasje.

 • Norsk MS-register og biobank

  Helse Bergen HF

  Registeret og biobank inneholder opplysninger om pasienter med MS med oppfølgende sykdomsforløp, og tilgjengelighet, effekt og bivirkninger av sykdomsmodulerende behandling.

 • Norsk nakke- og ryggregister (NNRR)

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter med smerte i nakke eller rygg, som behandles hos spesialiserte tverrfaglige nakke- og ryggpoliklinikker ved universitetssykehusene.

 • Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister (NNK)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Registeret inneholder opplysninger om alle pasienter som innlegges i landets nyfødtavdelinger, både syke barn født etter fullgått svangerskap og barn som er født for tidlig.

 • Norsk nyreregister (NNR)

  Oslo universitetssykehus HF

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter med alvorlig nyresykdom.

 • Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Registeret inneholder opplysninger fra 2005 til i dag om antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus, dagkirurgiske klinikker og sykehjem i Norge.

 • Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens mot mikrober (NORM)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Registeret inneholder opplysninger om personer som har avgitt prøve med bestemte bakterie- og sopparter, og opplysninger om mikroorganismene og deres resistens mot antibiotika og antimykotika.

 • Norsk pasientregister (NPR)

  Helsedirektoratet

  Registeret inneholder helseopplysninger om alle personer som har fått behandling, eller som venter på behandling i spesialisthelsetjenesten enten på sykehus, i poliklinikk eller hos avtalespesialister.

 • Norsk porfyriregister

  Helse Bergen HF

  Registeret samler inn data rapportert fra personer med porfyrisykdom, og krever skriftlig samtykke fra den enkelte deltager.

 • Norsk register for analinkontinens (NRA)

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF

  Registeret registrerer resultater etter kirurgisk behandling av analinkontinens, foreløpig avgrenset til sakral nervemodulering (SNM) og sfinkterplastikk.

 • Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter med genetisk betinget sykdom i muskulaturen (myopati) eller i de perifere nervene (nevropati) – unntatt Amyotrofisk lateralsklerose.

 • Norsk register for gastrokirurgi (NoRGast)

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF

  Registeret inneholder opplysninger om både planlagte og akutte kirurgiske inngrep på organer i fordøyelsessystemet (gastrokirurgi).

 • Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) registrerer opplysninger om pasienter som får utført undersøkelse og behandling av hjertesykdommer ved hjelp av tynne plastrør som føres inn til hjertet via blodårer på arm eller i lyske.

 • Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten (NorKog)

  Oslo universitetssykehus HF

  Registeret inneholder opplysninger om personer som blir henvist til en poliklinikk i spesialisthelsetjenesten for utredning av kognitive symptomer og demens, inkludert data fra pårørende som samtykker til dette.

 • Norsk ryggmargsskaderegister

  St. Olavs hospital HF

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter med ryggmargsskade eller cauda equina syndrom, som er innlagt til spesialisert rehabilitering ved en av de tre ryggmargsskadeavdelingene i Norge.

 • Norsk tonsilleregister

  St. Olavs hospital HF

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter som har fått kirurgisk behandling (tonsillektomi eller tonsillotomi) for sykdom og plager relatert til svelgtonsiller (mandler).

 • Norsk vaskulittregister & biobank (NorVas)

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF

  Registeret inneholder opplysninger knyttet til en gruppe sjeldne sykdommer som kjennetegnes ved betennelse i blodåreveggen (betegnelsen kalles vaskulitt).

 • Oslo I - Osloundersøkelsen

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Oslo I kartla risikofaktorer for hjerte-karsykdommer. Nærmere 18 000 menn, bosatt i Oslo og Akershus deltok i undersøkelsen som ble gjennomført i 1972-73.

 • Oslo II - Osloundersøkelsen II

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Oslo II er andre runde av Oslo-undersøkelsen og ble gjennomført i 2000. Dette var en oppfølgingsundersøkelse av menn som tidligere hadde deltatt i Oslo-undersøkelsen 1972/73. Det er mulig å søke om tilgang til opplysninger og biomateriale.

 • Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Registeret inneholder opplysninger om svangerskapsavbrudd i Norge fra 1979 til i dag.

 • Reseptregisteret

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Reseptregisteret inneholder opplysninger om alle legemidler som er utlevert etter resept på apotek fra og med 2004.

 • Resistensovervåkning av virus i Norge (RAVN)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  RAVN inneholder avidentifiserte helseopplysninger om personer som har avgitt prøve med bestemte virus, samt opplysninger om disse virusene og om deres resistens mot antiviralia.

 • Skjermbildeundersøkelsene

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  I 1943 ble Statens skjermbildefotografering opprettet for at tuberkulosekontrollen skulle nå ut til alle. Det er mulig å søke om data fra de landsomfattende skjermbildeundersøkelsene fra perioden 1943 - 1999.

 • Trygd

  Statistisk sentralbyrå (SSB)

  Omfattende datasamling med forløpsdata. Opplysninger om personers trygdestatus og trygdeforhold utgjør en stor del av dataene i basen. Dataene går tilbake til 1992.

 • Ungdomsundersøkelsene

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Ungdomsundersøkelser ble gjennomført i seks fylker 2000-2004. I tillegg gjennomførte fylkene Østfold og Hedmark ungdomsundersøkelser i henholdsvis 2008 og 2009. 

 • Utdanning

  Statistisk sentralbyrå (SSB)

  Data om personers utdanningsnivå og utdanningsretning. Dataene går tilbake til 1970.

 • Vekstkohorten

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Vekstkohorten er en befolkningsbasert helseundersøkelse som består av data om høyde og vekt fra barn på 8 og 13 år. Livvidde ble også målt på de fleste 8-åringene.